Český Krumlov

Známé a turisticky velmi vyhledávané město. Nachází se v Jihočeském kraji, zhruba 20 kilometrů od hlavní metropole, kterou jsou České Budějovice. Vzhledem j svému významu se Český Krumlov často označuje jako hlavní turistické a kulturní centrum celého kraje a v mnohém tak dokonce předčí samotné krajské město. A to i přesto, že počet obyvatel je zhruba 13 000.

Historie Českého Krumlova

První informace o osídlení této oblasti je možné datovat až do pátého století přednáším letopočtem. Počátky města Český Krumlov se však vážou až období okolo desátého století, kdy se celá lokalita začala osídlovat výrazněji. První zmínka o samotném městě potom pochází z roku 1240. Ten je tedy považován za oficiální rok, kdy město stoprocentně existovalo. Je tedy vidět, že je významným historickým unikátem. Vliv na to má mimo jiné i to, že bylo v rukou různých rodů, které o něho stále pečovaly. Třeba v rukou rodů Pánů z Krumlova, Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů.

Řada významných památek

Nejnavštěvovanější oblastí je rozhodně středověké centrum, které je od roku 1963 městkou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. To jasně vypovídá o významu této oblasti. Mezi navštěvované patří třeba kašna morovým sloupem, Jezuitská kolej, Vlašský dvůr, Kostel sv. Víta, nebo i místní radnice jsou však také velkými unikáty, které by si žádný z turistů neměl nechat ujít. Podobně jako místní zámek, který je postaven přímo nad městem a řekou Vltavou.

Český Krumlov nabídne i další lákadla

Mezi nejvýznamnější rozhodně patří jeden z technických unikátů, kterým je Otáčivé hlediště, umístění v horní části Zámecké zahrady. Město však pořádá i různé kulturní akce, kam můžeme zařadit třeba Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Dny evropského dědictví a také Slavnosti pětilisté růže.

Publikováno: 12. 10. 2017

Kategorie: Za památkami

Autor: Eva Novotná